Drie dagen bedenktijd?

Drie dagen bedenktijd voor de koper, wat houdt dat eigenlijk in?

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat jij als koper, zonder opgaaf van redenen, de koop kunt ontbinden.

De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld.

Wij kunnen je uiteraard aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

LInk naar:BlogLInk naar:Amstelhoven