Hypotheekrente stijgt (nog steeds erg laag)

De hypotheekrentes zijn al aan het stijgen sinds oktober, maar het gaat om kleine stijgingen. De beperkte stijgingen hoeven niet een reden te zijn om af te zien van het kopen van een huis. In maandlasten maakt het een gering verschil en de hypotheekrentes zijn nog steeds extreem laag.

De hypotheekrentes zijn zeer sterk gezakt in de afgelopen jaren. Er moest wel een keer een moment komen dat de rentes weer zouden stijgen en het moment lijkt daar. In oktober zijn de eerste stijgingen doorgevoerd en ook in november zijn geldverstrekkers doorgegaan met renteverhogingen. Er zijn ook banken die lichte verlagingen doorvoeren, maar we zien vooral rentestijgingen. Toch hoef jij je nog geen zorgen te maken. De stijgingen zijn namelijk maar beperkt.

Rentes nog steeds erg laag

Ondanks de renteverhogingen kun je nog steeds tegen een zeer lage hypotheekrente je lasten voor een lange periode vastzetten. Je kiest bijvoorbeeld voor een rentevast periode van 20 jaar tegen een rente van 1,3% voor een NHG hypotheek. Tot oktober 2021 was het mogelijk tegen een nog lagere rente, maar de verschillen zijn klein.

Een lange rentevast periode

Als je nu de kans hebt om de hypotheekrente weer voor een bepaalde periode vast te zetten, doe je er waarschijnlijk verstandig aan om voor een lange periode te kiezen. Op deze manier profiteer je ook nog van de lage rente in het geval de hypotheekrentes de komende jaren sterk stijgen. Hetzelfde geldt voor huizenkopers. Kies voor de hypotheek voor een langlopende rentevast periode. Zo heeft een verdere rentestijging geen effect op je maandlasten.

Stijgende hypotheekrente, hogere maandlasten

Een verdere stijging van de rente wordt merkbaar in de maandlasten. Een rentestijging met 0,1 procentpunt zorgt voor een €25 hogere maandlast bij een hypotheek van €300.000. Bij een stijging met 1 procentpunt hebben we het dus over €250 per maand hogere lasten. Door een stijgende rente kun je ook weer minder hypotheek op je inkomen lenen.

Stijgende rentes, dalende huizenprijzen

Een sterke stijging van de hypotheekrentes kan de huizenprijzen beïnvloeden. Bij een hogere rente zijn er weer minder kopers die de huidige hoge huizenprijzen ook echt kunnen betalen. Door minder vraag naar duurdere huizen kunnen de prijzen zakken. Er zijn echter meer factoren die de hoogte van de huizenprijzen bepalen. Ook bij een hogere hypotheekrente blijft er nog steeds sprake van schaarste. Ook andere economische factoren en het beleid van de politiek hebben effect op de woningprijzen.

Stijgende lijn kan ook weer dalen

Het feit dat de hypotheekrentes nu stijgen, wil nog niet zeggen dat de stijgende lijn ook wordt voortgezet. In de afgelopen jaren zijn er wel vaker verhogingen doorgevoerd door geldverstrekkers, maar toen waren het tijdelijke verhogingen die weer opgevolgd werden door verlagingen. Het blijft afwachten wat er op de langere termijn gaat gebeuren.

Veranderingen hypotheek in 2022

Er gaat het nodige veranderen voor huizenbezitters en voor mensen die in 2022 een huis gaan kopen. Er zijn positieve punten, maar zeker ook negatieve punten waar je in 2022 mee te maken kunt krijgen. Veranderingen die huizenbezitters of kopers treffen, lichten we toe.

Jaarlijks staan er veel veranderingen op de planning die betrekking hebben op de eigen woning. Het zijn veranderingen die jaarlijks terugkeren, zoals de beperking van de hypotheekrenteaftrek en er zijn nieuwe veranderingen. Iedereen die een huis bezit of een huis wil kopen, wil hier natuurlijk het nodige over weten. Wij brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste veranderingen.

Recht op subsidie verduurzamen eigen woning

Huizen moeten energiezuiniger. Om het verduurzamen te stimuleren zijn er subsidiepotjes volgestort met euro’s. Je kunt aanspraak maken op de subsidiepotjes van in totaal ruim een half miljard euro voor het aanschaffen van een hybride warmtepomp en voor het isoleren van je huis. Wacht er niet te lang mee, want als de subsidie op is, moet je weer wachten tot er nieuw geld beschikbaar is.

Hypotheekrenteaftrek weer beperkter voor huiseigenaren met hogere inkomens

Huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf konden in 2021 een fiscaal voordeel halen van 43% op de betaalde hypotheekrente. In 2022 is het voordeel beperkter. De betaalde rente mag nu nog maar worden verrekend tegen een belastingvoordeel van 40%. In 2023 komt (voorlopig) de laatste verlaging. Het fiscaal voordeel blijft dan steken op 37,05%.

 

Een lager eigenwoningforfait

Over de waarde van je huis betaal je belasting in de vorm van het eigenwoningforfait. Deze heffing is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde van je huis. Je kreeg een fiscale bijtelling ter hoogte van 0,6% van de WOZ-waarde in 2021. In 2022 zakt de bijtelling naar 0,5% van de waarde. Je betaalt in 2022 dus minder aan eigenwoningforfait.

 

Huiseigenaren met een lage hypotheekschuld krijgen een grotere bijtelling

Dit wordt ook wel de afbouw wet Hillen genoemd. Huiseigenaren van wie de bijtelling voor het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekpost voor de betaalde hypotheekrente, worden niet belast met een bijtelling. Helaas voor deze groep wordt de Wet Hillen afgebouwd. In 2022 krijgen deze huiseigenaren weer een groter deel van de bijtelling wel in rekening gebracht. Hierdoor stijgt de belastingheffing iets. Zie de website van de Belastingdienst voor een voorbeeldberekening.

 

Private lease drukt zwaarder op de maximale hypotheek

Dit jaar zorgt het privé leasen van een auto voor een registratie bij het BKR van 65% van het totaal verschuldigde bedrag. Als je een leaseovereenkomst hebt voor 60 maanden en hiervoor maandelijks €400 betaalt, zorgt dit voor een geregistreerde ‘lening’ van: 60 x €400 = €24.000 x 65% = €15.600. In 2022 wordt de totale maandlast beschouwd als een lening, dus €24.000. Dit zorgt ervoor dat je minder hypotheek op je inkomen kunt krijgen.

 

Meer lenen onder de condities van NHG

De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijzen, dus moet de maximale lening met NHG weer omhoog. In 2022 kun je een hypotheek met NHG afsluiten tot een koopsom van €355.000. Je kunt dus een hogere hypotheek afsluiten met NHG als vangnet als het je in de toekomst financieel tegen gaat zitten.

Jubelton staat onder druk

De jubelton staat onder druk. Het lijkt er nu echt op dat er een eind komt aan de schenking van ruim een ton, die de ontvanger ervan vervolgens in zijn of haar huis moet steken. Hoe lang kun je nog gebruik maken van deze regeling nu het lijkt of er serieuze plannen zijn om de schenkingsregeling af te schaffen?

Schenking

Sinds 2017 is het voor ouders mogelijk hun kinderen een schenking te doen van € 100.000. Na het eerste jaar is besloten dat de schenking aan iedereen kan worden gegeven. De zogenoemde ‘jubelton’, die in 2021 door inflatiecorrectie € 105.302 bedraagt, kan alleen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij worden geschonken. Zo moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en mag het alleen worden gebruikt om een woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden, een woningschuld of restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen, of voor het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. Deze schenking moet binnen drie jaar worden besteed.

Vermogensongelijkheid

Deze schenking is destijds in het leven geroepen om extra geld naar de woningmarkt te brengen. Dat was in die tijd heel hard nodig. Maar werd ook gebruikt om hypotheken te kunnen aflossen van woningen die ‘onder water’ stonden. Tegenwoordig ziet de woningmarkt er behoorlijk anders uit en is het de vraag of de schenking wellicht meer kwaad doet dan oplost. Zo zou de jubelton de huizenprijzen opdrijven omdat er makkelijker meer geboden kan worden. Daarnaast werkt deze schenking vermogensongelijkheid in de hand en is het voor een groep die geen vermogende ouders heeft bijna onmogelijk aan een woning te komen.

Partijprogramma

Al jaren zijn er voor- en tegenstanders van de jubelton, maar nu lijkt er – gezien de huidige woningmarkt – toch een kentering te komen en lijkt afschaffing een serieuze optie. Diverse politieke partijen, zoals de SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben in hun partijprogramma’s de schenkingsafschaffing opgenomen. Het CDA is niet tegen de schenking, maar wil de regeling beperken. De vraag is bijna niet meer of hij wordt afgeschaft, maar eerder wanneer hij wordt afgeschaft.

Wil je nog gebruik maken van de regeling, dan is het wellicht raadzaam hier niet te lang mee te wachten.