Wat zijn de grote financiële veranderingen in 2023?

Een nieuw jaar zorgt ook voor financiële veranderingen. Sommige veranderingen zorgen voor meer bestedingsruimte, andere wijzigingen zijn juist een aanslag op je portemonnee. Wij hebben de belangrijkste financiële veranderingen voor je op een rij gezet. Het gaat om veranderingen voor huiseigenaren en voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning.

Als huiseigenaar kun je de hypotheekrente voor een langere periode vastzetten. Veel woningbezitters hadden hierdoor geen last van de sterk gestegen hypotheekrentes in 2022. Toch zijn er jaarlijks veranderingen gericht op de eigen woning, die wel een grote impact hebben op het besteedbaar inkomen van huizenbezitters.

Minder belastingvoordeel op betaalde hypotheekrente

Met een inkomen vanaf ongeveer €73.000 bruto per jaar, krijg je in 2023 minder terug van de Belastingdienst. De hypotheekrenteaftrek gaf in 2022 nog recht op een aftrek van 40%. In 2023 blijft de aftrek beperkt tot 36,93%. In de afgelopen jaren is het maximale aftrekpercentage jaarlijks gezakt. Sinds 2023 hebben huiseigenaren met een hoger inkomen geen hoger aftrekpercentage meer in vergelijking met huiseigenaren met een lager inkomen. Voor iedereen geldt nu een aftrekpercentage van 36,93%. Uiteraard moet je wel aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.

Lagere bijtelling door een lager eigenwoningforfait

Ben je in het bezit van een woning, dan bouw je hiermee vermogen op. Woningeigenaren moeten voor het bezit van de eigen woning een bedrag optellen bij het belastbaar inkomen. Dit wordt ook wel het eigenwoningforfait genoemd. Eigenaren van een woning met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en 1,2 miljoen euro kregen in 2022 een fiscale bijtelling van 0,45% over de WOZ-waarde. In 2023 zakt dit percentage naar 0,35%. Hierdoor betaal je als woningbezitter in 2023 dus iets minder belasting ten opzichte van 2022.

Afbouw Wet Hillen

Met een hypotheekvrij huis of met een woning waarop een lage hypotheekschuld rust kon je tot 2019 maximaal profiteren van de zogenaamde Wet Hillen. Door deze wet kreeg je geen bijtelling uit het eigenwoningforfait. Het doel van deze wet was om het aflossen van de hypotheekschuld te stimuleren. Je kreeg geen bijtelling als deze groter was dan het voordeel van een aftrekbare hypotheekrente. Nog steeds hebben huiseigenaren zonder of met een kleine hypotheekschuld voordeel uit de voormalige Wet Hillen, maar het voordeel wordt jaarlijks afgebouwd. In 2023 is de Wet Hillen nog voor 83,3% toepasbaar.

Strengere hypotheeknormen in 2023

Veel werknemers krijgen een salarisverhoging in 2023. Dit is afgesproken in CAO onderhandelingen. Zonder een stijging van het inkomen, kunnen huizenkopers minder lenen op het inkomen in 2023. Er zijn namelijk strengere normen vastgesteld door het Nibud. De omvang van het verschil hangt af van de hoogte van je inkomen.

NHG-kostengrens stijgt een halve ton

In 2022 konden huizenkopers een NHG-hypotheek krijgen tot een koopsom van €355.000. Per 1 januari is de grens gestegen naar €405.000. Een NHG-hypotheek kan voordelig zijn doordat er een vangnet in deze hypotheken is ingebouwd. Als je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen door bijvoorbeeld een scheiding of arbeidsongeschiktheid, worden onder voorwaarden eventuele restschulden bij verkoop kwijtgescholden. Door deze extra zekerheid zijn banken bereid om een korting te geven op de hypotheekrente.

Jouw hypotheekadviseur kan je bijpraten over de effecten voor jouw persoonlijke situatie.

Prijsplafond zonder slimme meter? Zo werkt dat

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond voor energie. Dat is goed nieuws voor heel veel huishoudens. Maar wat als je geen slimme meter hebt? Kom je dan wel in aanmerking voor het prijsplafond en hoe werkt dat dan?

Het prijsplafond

Met de stijgende energieprijzen is door het kabinet een maximum gesteld aan het tarief voor gas en stroom tot een bepaalde grens. Vanaf 1 januari 2023 betaal je tot een jaarverbruik van 1200 kuub gas en 2900 kWh aan stroom vaste prijzen van € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh stroom. Voor alles wat je daarboven verbruikt, betaal je de hogere marktprijs van je energieleverancier. En dat bedrag verschilt per leverancier en per contract.

De berekening

Voor de berekening van je plafond hebben de rekenmeesters van het ministerie van Economische Zaken de 1200 kuub en de 2900 kWh in 365 stukjes geknipt om tot een richtverbruik op een bepaalde dag te komen. Daarmee kun je op een winterse dag in maart bijvoorbeeld meer kuub gas gebruiken dan op een zomerse dag in juli. Daarnaast wordt het prijsplafond in twee delen gehakt: een deel van vóór de jaarafrekening en een deel van ná die afrekening. Dat heeft weer te maken met het feit dat contracten in verschillende maanden van het jaar afgelopen kunnen zijn.

Schatting

Heb je een slimme meter, dan kun je per dag zien wat je verbruikt. Heb je geen slimme meter, dan is het een ander verhaal. Moet je dan iedere dag naar je meterstanden kijken om erachter te komen wat je verbruik is geweest? Dat is gelukkig niet nodig. Voor de huishoudens zonder slimme meter wordt gekeken naar de meterstanden op de jaarrekening. Die worden vergeleken met het deel dat voor die periode onder het prijsplafond is gereserveerd. Energieleveranciers doen een schatting op basis van historisch verbruik. Vaak zijn die schattingen aardig accuraat.

Wil je toch iets meer zekerheid? Dan kun je ook iedere maand een foto van je meterstand doorgeven aan de energieleverancier, zodat het voorschot daarop kan worden aangepast. Leveranciers gaan hier echter niet allemaal hetzelfde mee om. Overleg eerst met jouw leverancier wat de mogelijkheden zijn.

Veranderingen huis en hypotheek vanaf 1 januari 2023

Het eind van het jaar nadert. 2023 staat te trappelen om te beginnen. Dit gaat er veranderen voor je huis en hypotheek in 2023.

Verlaging van de jubelton

De jubelton wordt drastisch verlaagd. Op dit moment kun je nog € 106.671 belastingvrij schenken aan je (klein)kinderen of anderen. Vereiste is wel dat dit bedrag wordt besteed aan de koop of verbouwing/verbetering van een eigen woning. De ontvanger mag deze schenking ook gebruiken om (een deel van) de hypotheek mee af te lossen. Vanaf 1 januari wordt dit bedrag verlaagd naar € 28.974. Kun je dit jaar nog niet het volledige bedrag schenken, maar ben je dat wel van plan? Doe dan in 2022 alvast een schenking en meld deze aan als jubelton. Je hebt dan heel 2023 om het bedrag aan te vullen. In 2024 vervalt de jubelton in zijn geheel.

Einde afbouw hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd. Hier werd in 2020 al mee begonnen, maar dit jaar komt de afbouw aan zijn eind. Je mag de hypotheekrente dan nog maar tegen maximaal 36,93% aftrekken. Voor inkomens tot €73.031 wordt dit tarief gelijkgesteld aan het belastingtarief.

Subsidie over één isolerende maatregel

Vanaf 1 januari 2023 ontvang je 15% subsidie over één isolerende maatregel. Voor 2 isolerende maatregelen ontvang je 30% subsidie. Heb je na april 2022 één isolerende maatregel getroffen, dan kun je daar nu nog subsidie voor aanvragen. Alle ins en outs over deze subsidieregeling lees je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Stijging overdrachtsbelasting

Er komt een stijging van de overdrachtsbelasting voor mensen met een vakantiehuisje of een woning in de verhuur. Je betaalt dan 10,4% overdrachtsbelasting in plaats van 8%. Ga je er zelf wonen, dan blijft de overdrachtsbelasting 2%. Voor starters gaat de maximale koopprijs, van de woning waarover zij geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, omhoog van €400.000 naar €440.000.

Stijging NHG-grens

Ook de NHG-grens gaat omhoog. Deze was in 2022 €355.000 en stijgt in 2023 naar €405.000. Pas je ook nog energiebesparende maatregelen toe, dan stijgt de grens nog een beetje verder naar €429.300.

Verhoging leennorm

De leennorm, jaarlijks vastgesteld door het Nibud, gaat ook omhoog. Daar zitten wel een enkele voorwaarden aan vast. Het loon moet bijvoorbeeld wel meestijgen en de hypotheekrente mag niet verder omhooggaan. Hoeveel jij mag lenen, is situatieafhankelijk. Laat je daarom altijd goed voorlichten.

Daling eigenwoningforfait

Op 1 januari 2023 daalt het eigenwoningforfait. Het tarief daalt van 0,45% naar 0,35% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en €1.200.000. Door de stijgende huizenprijzen, zul je hier echter in de praktijk niet heel veel van merken.

Meer of minder hypotheek in 2023?

Het Nibud adviseert het kabinet over de leennormen voor het nieuwe jaar. Door de stijgende hypotheekrente kun je in 2023 minder hypotheek krijgen in vergelijking met de mogelijkheden in 2022. Hoeveel je minder kunt lenen wordt pas later dit jaar duidelijk. Welke factoren spelen mee bij het bepalen van deze leennormen?

De verschuldigde hypotheeklasten na het kopen van een huis moeten betaalbaar zijn naast de andere vaste lasten en de overige uitgaven. Het Nibud stelt de leennormen vast rekening houdende met wat huishoudens te besteden hebben. Door de hoge inflatie geven huishoudens meer uit aan bijvoorbeeld boodschappen en energie. Het ligt dus voor de hand dat de maandelijkse ruimte in het huishoudbudget beperkter is geworden. Dit gaat effect hebben op de maximale hypotheek in 2023.

De hogere hypotheekrente heeft een grote invloed op de maandlasten

Uitgaande van een rentevast periode van 10 jaar betaal je voor een hypotheek met NHG minimaal een hypotheekrente van 4%. Eind 2021 betaalde je nog ongeveer 1,25% voor een rentevast periode van 10 jaar. De sterke stijging van de hypotheekrente tot en met het vierde kwartaal van 2022 heeft effect op de betaalbaarheid van hypotheeklasten. Het is dus niet zo vreemd dat het Nibud pleit voor een lagere maximale hypotheek. Als we uitgaan van een hypotheekschuld van €400.000, betekent dit een verschil in hypotheeklasten van €11.000 in één jaar (zonder rekening te houden met aflossingen).

Lagere huizenprijzen zorgen weer voor lagere hypotheeklasten voor huizenkopers

De hogere hypotheekrente maakt het kopen van een huis minder aantrekkelijk. Een verdere daling van de huizenprijzen zorgt juist weer voor een demping van het effect van de hogere hypotheekrente. In het derde kwartaal van dit jaar zijn de huizenprijzen sterk gezakt ten opzichte van het tweede kwartaal volgens de NVM. Bij een verdere daling van de prijzen heeft een koper minder geld nodig voor de aankoop. Hierdoor zakken de hypotheeklasten na het kopen van een huis juist weer.

Let ook op wat je maximaal kunt besteden

Potentiële kopers laten vaak eerst berekenen wat ze maximaal kunnen lenen op basis van het inkomen. Dat is inderdaad verstandig, maar het kan nog verstandiger. Let ook op wat je maximaal kunt besteden. Volgens de bank kun je mogelijk wel €400.000 lenen, maar passen de hypotheeklasten na de aankoop ook binnen jouw budget? Bepaal voor jezelf wat je maximaal kunt missen aan hypotheeklasten. Hierdoor kom je mogelijk op een lagere maximale hypotheek uit.

Door een stijgend inkomen krijg je ook weer meer mogelijkheden

Verwacht je een stijging van het inkomen in 2023? Een geringe stijging van het inkomen kan er al voor zorgen dat je duizenden euro’s extra aan hypotheek krijgt. Uiteraard is het wel belangrijk dat de stijging van het inkomen wel zeker is. Je moet namelijk niet rekenen met een inkomensstijging die je misschien krijgt.

Laat je dus niet afschrikken door een lagere maximale hypotheek in 2023. Overleg met je hypotheekadviseur wat er mogelijk is voor jou. Laat je woonwens niet varen omdat je denkt dat het financieel niet haalbaar is. Pas na een adviesgesprek heb je hier duidelijkheid over.

Prinsjesdag 2022: Fors(telijk)e energieprijsdaling en demping van de koopkrachtval

Door de uitbraak van het coronavirus hebben we ‘m twee jaar moeten missen, maar dit jaar maakte de Glazen Koets zijn rentree. En wel met een extra passagier! Prinses Amalia maakte haar Prinsjesdag-debuut. Waar traditiegetrouw de Ridderzaal het toneel is voor de gezamenlijke vergadering van de Staten Generaal, werd er dit jaar uitgeweken naar de Koninklijke Schouwburg vanwege de renovatie van het Binnenhof. De overige tradities bleven in ere; het voorlezen van de Troonrede, het driewerf hoera voor de koning en het aanbieden van ‘het koffertje’ door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer. Amstelhoven Makelaars deelt graag de belangrijkste regeringsplannen voor het komende jaar die betrekking hebben op de woningmarkt. Plannen waar door de Nederlandse bevolking met smart op werd gewacht…

Energieprijzen niet langer door het dak

Veel mensen kregen de afgelopen tijd de schrik van hun leven, omdat de energieprijzen door het dak gingen. Met name de gasprijs rees door de oorlog in Oekraïne de pan uit. Om mensen weer meer financiële ademruimte te geven, wil de regering een zogenoemd prijsplafond instellen. Concreet betekent dit dat huishoudens met een ‘normaal’ verbruik nooit meer dan een maximum prijs voor stroom en gas zullen betalen.

Het exacte plafond qua stroom- en gasverbruik is nog niet vastgesteld. In Den Haag wordt er momenteel gesproken over een gasverbruik tussen de 1200 en 1500 kuub en een stroomverbruik tussen de 2500 en 3000 kilowattuur. Wanneer jouw energieverbruik niet boven het (nog te bepalen) plafond uitkomt, betaal je de energieprijzen die vóór de oorlog in Oekraïne van kracht waren. Voor het aantal kuub en kilowattuur dat je hierboven verbruikt, betaal je wél het huidige, hogere markttarief. De overheid wil mensen hiermee bewuster maken van hun energieverbruik en het zuiniger omgaan met stroom en gas stimuleren.

Wanneer de energierekening precies omlaag gaat, hangt af van de energieleverancier. Enkele leveranciers zullen de tarieven per 1 november a.s. al omlaag brengen, anderen zullen dit per 1 januari 2023 doen.

Energiebelasting en energietoeslag

Om de huidige energieprijzen te verlagen, zal de energiebelasting flink naar beneden gaan. Daartegenover wordt de btw-verlaging op energie wel ingetrokken. Nederlandse huishoudens met de laagste inkomens kunnen daarnaast rekenen op €1300 aan energietoeslag.

Meer leencapaciteit door stijging minimumloon

Woningzoekers, en dan met name de starters, hebben het de laatste jaren niet makkelijk op de woningmarkt. De prijzen van koopwoningen zijn namelijk enorm gestegen, wat het moeilijker maakt om een woning te kunnen kopen. Hopelijk heeft de stijging van het minimumloon, dat per 1 januari 2023 met 10% omhoog gaat, een positieve invloed. Een hoger loon betekent namelijk ook een ruimere leencapaciteit voor het kopen van een woning.

Goed nieuws voor huurders met huurtoeslag

Niet alleen huizenkopers moeten diep in de buidel tasten voor een woning, ook huurders betalen flinke huurprijzen. Gelukkig is er goed nieuws voor de huurders die recht hebben op huurtoeslag, want ook de huurtoeslag zal in 2023 worden verhoogd.

Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede

In dit artikel heeft Amstelhoven Makelaars de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor jou uitgelicht. Ben je benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wil je de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2023 inzien? Dan verwijzen wij jou graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.

Lichte bries zorgt voor verkoeling van de woningmarkt

Er lijkt een lichte daling te zitten in de snelheid waarmee de huizenprijzen stijgen. Vergelijk je de stijging met deze tijd vorig jaar, dan praten we wel nog steeds over een forse stijging. Echter gaat de stijging minder hard. Wat betekent dat voor de huizenkoper?

Dat de huizenprijzen nog steeds ver boven de prijzen van een jaar eerder liggen, dat hoeven we niemand meer te vertellen. Voor dezelfde woning betalen we nu zo’n 18,8 procent meer dan een jaar geleden. We betaalden gemiddeld € 429.000 voor een woning. In januari zat dat percentage nog op 21 procent.

Minder kijkers

Dat de woningmarkt wat afkoelt, blijkt ook uit het feit dat kopers minders kijkers voor hun woning krijgen dan voorheen. Het gemiddeld aantal kijkers is gedaald van 13,1 naar 7,8 kijkers. Deze trend houdt inmiddels al een paar maanden aan. Het logische gevolg is ook het aantal biedingen daalt. En wordt er een bod uitgebracht dan is dat niet meer standaard boven de vraagprijs.

Deze trend maakt dat verkopers sneller hun huis in de verkoop zetten. Door de kleine bries die de woningmarkt lichtelijk afkoelt, zijn verkopers minder zeker dat hun woning snel verkocht zal worden, dus stellen ze minder uit. Ook als hun nieuwbouwwoning nog niet gereed is. Er zijn in de maand mei aanmerkelijk meer woningen in de verkoop gegaan dan in de maanden daarvoor.

Stijgende rente

Verwacht wordt dat de woningmarkt verder zal afkoelen. Een van de redenen hiervoor is de stijgende rente. Met een historische stijging van bijna 2,5 procent in ruim een half jaar tijd, kan minder geleend worden. Stijgende rentes zijn daarom vaak een voorbode voor het stagneren van de huizenprijzen.

Of de bries een koude windvlaag wordt die de woningmarkt verder afkoelt valt nog te bezien. Het feit dat huizenprijzen minder stijgen en er een verandering in vraag en aanbod is te zien, geeft hoop op een meer gezonde woningmarkt. Reken jezelf echter nog niet rijk. Ondanks het beetje extra lucht kan het zijn dat je, door de stijgende rente, minder kunt lenen dan een jaar geleden. Doe daarom altijd een financiële check voordat je op huizenjacht gaat. Dan weet je zeker dat je in het juiste segment zoekt en ook echt kans maakt op jouw droomhuis.

Geen btw meer op zonnepanelen vanaf 2023

De aanschaf van zonnepanelen is nog steeds een behoorlijke hap uit de portemonnee. Momenteel kun je de btw via de Belastingdienst terugvragen, maar dat proces is niet altijd even eenvoudig voor iedereen. Daarom ligt er nu een wetsvoorstel om de btw op zonnepanelen vanaf volgend jaar helemaal af te schaffen. Overzichtelijk, geen gedoe en voor iedereen hetzelfde voordeel.

Extra werk

Eigenaren van zonnepanelen worden gezien als kleine ondernemers omdat zij stroom terugleveren aan het net. Als zelfstandig ondernemer kun jij daarom de btw van 21% terugvragen. Dat is in theorie goed geregeld, echter blijkt dat in de praktijk particulieren niet altijd weten hoe dit aan te pakken. Hierdoor is de kans groot dat zij het voordeel missen, omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Ook de Belastingdienst heeft er daardoor extra werk aan. De meest eenvoudige manier is daarom de btw helemaal af te schaffen. Dan hoeven particulieren zich niet te verdiepen in het ondernemerschap en de aangifte die daarbij komt kijken om de btw terug te krijgen. En het scheelt de Belastingdienst een extra administratieve afhandeling.

Internetconsultatie

Sinds eind vorig jaar hebben EU-landen toestemming gekregen de btw op zonnepanelen naar een nultarief terug te brengen. Dit geldt zowel voor de levering als voor de installatie van de panelen. Het wetsvoorstel is inmiddels gepubliceerd door staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit met als doel de btw per 1 januari 2023 helemaal af te schaffen. Dit is alleen mogelijk als de internetconsultatie die is opengesteld, waarbij voor- en tegenstanders in het openbaar argumenten over het voorstel kunnen doen, geen problemen openbaart. Ook wordt gekeken naar de toepasbaarheid binnen de huidige begroting, gevolgd door een uitvoeringstoets.

Denk je erover na om zonnepanelen aan te schaffen, dan kan het lonen om nog even te wachten tot 1 januari 2023.

Nog extra advies nodig of vragen naar onze diensten? Neem contact met ons op!

Rookmelder straks verplicht in iedere woning

Wist je dat je reukzintuig niet meer werkt als je slaapt? Waar je van een harde knal ’s nachts wakker schrikt, pikt je neus geen vreemde geuren meer op zodra je slaapt. Dat is ook een van de redenen waarom rookmelders in je woning van levensbelang zijn. Vanaf 1 juli worden deze verplicht in iedere woning.

Gemiddeld dertig doden

Volgens onderzoek daalt het risico op dodelijke slachtoffers bij een woningbrand wanneer in de woning rookmelders zijn geplaatst. Het lijkt een open deur, maar nog steeds vallen er jaarlijks gemiddeld dertig doden door woningbrand. Dat zouden er dus minder moeten worden op het moment dat iedere huiseigenaar een rookmelder in zijn woning plaatst.

Rookmelder op iedere laag

Reden genoeg voor de overheid om de rookmelder te gaan verplichten in iedere woning. Sinds 2003 worden nieuwbouwwoningen standaard al voorzien van een rookmelder die – volgens het bouwbesluit – verplicht moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat is straks niet per se nodig. Rookmelders op batterijen zullen dan ook volstaan. Wel moet een rookmelder op iedere laag van de woning worden geplaatst. Met uitzondering van bijvoorbeeld een zolder zodra deze als woonlaag geen verblijfsfunctie heeft.

Gecertificeerde rookmelder

Er hangen dus echt levens af van rookmelders. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je er een hebt waarop je kunt vertrouwen. Er worden tegenwoordig heel veel rookmelders aangeboden. Via Chinese websites bijvoorbeeld. Deze zijn vaak erg goedkoop in aanschaf, maar voldoen lang niet aan de eisen die door Europa en Nederland worden gesteld aan rookmelders. Je herkent een erkende rookmelder op batterijen aan een EN 14604 certificaat en een rookmelder op netstroom aan een NEN 2555 certificaat.

Rookmelder op netstroom of batterij

Wanneer je een gecertificeerde rookmelder aanschaft, weet je zeker dat je een betrouwbare melder koopt. Het voordeel van een rookmelder op netstroom is dat je deze batterij veel minder snel hoeft te vervangen. Als de stroom uitvalt, schakelt de rookmelder automatisch over op de batterij in de rookmelder. Het voordeel van een rookmelder op batterijen is dat deze overal te plaatsen is. Je hoeft niet te werken met elektriciteit en is daarom eenvoudiger te monteren. Voor de meeste rookmelders geldt dat ze vervangen moeten worden na ongeveer 10 jaar om de betrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen. Vaak staat op de rookmelder zelf aangegeven wanneer deze vervangen moet worden.

Nog extra advies nodig of vragen naar onze diensten? Neem contact met ons op!

Hypotheektermen – Wat houdt de bijleenregeling in?

Na het verkopen van je huis ontvang je, met de huidige huizenprijzen, meestal een overwaarde. Om voor je volgende koopwoning ook weer optimaal te profiteren van de hypotheekrenteaftrek, moet je de overwaarde investeren in de volgende koopwoning. Dat volgt uit de bijleenregeling. Wat moet je weten over de bijleenregeling?

Om gebruik te mogen maken van de regeling van de hypotheekrenteaftrek moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als beloning voor het voldoen aan de regeltjes kun je (een deel van) de betaalde hypotheekrente aftrekken van de belasting. Bij het kopen van een volgende koopwoning moet je goed letten op de bijleenregeling.

Wanneer speelt de bijleenregeling een rol?

Stel, je bezit een huis waarop een hypotheek rust van €150.000. Je hebt een ander huis gevonden en gaat de bestaande woning verkopen voor €400.000. Na de verkoop houd je eenvoudig gerekend dus een overwaarde over van €250.000. Om volledig gebruik te kunnen maken van hypotheekrenteaftrek over de hypotheek van je nieuwe woning, gaat de Belastingdienst ervan uit dat je de overwaarde van €250.000 weer benut. Doe je dat niet, dan heb je geen recht op volledige hypotheekrenteaftrek.

De overwaarde vormt de eigenwoningreserve

De gerealiseerde overwaarde wordt ook wel de eigenwoningreserve genoemd. Na verkoop heb je de eigenwoningreserve op je naam staan. Als je binnen een periode van drie jaar weer een huis koopt, moet je dit bedrag weer investeren in de volgende koopwoning. Na drie jaar mag je een huis weer volledig financieren en kun je voor het volledige bedrag ook weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek.

Ook in andere situaties kun je met de bijleenregeling te maken krijgen

Met de bijleenregeling kun je ook via een omweg te maken krijgen. Je bezit bijvoorbeeld samen met je partner een huis. Jullie gaan scheiden en je ex-partner koopt jou uit. Het afkoopbedrag komt in de bijleenregeling terecht. Of je gaat juist met je partner een huis kopen en je partner heeft in de afgelopen drie jaren een eigen woning verkocht met een overwaarde. In dat geval moet hiermee rekening worden gehouden bij de financiering. Dit is erg lastig om fiscaal goed uit te werken. Samen met de hypotheekadviseur kun je hier eens goed naar kijken.

Wat als de eigenwoningreserve groter is dan de koopsom van de nieuwe woning?

Als de overwaarde €300.000 bedraagt en je koopt een huis van €250.000, dan houd je na de aankoop nog een eigenwoningreserve over van €50.000. Dit bedrag blijft drie jaar staan op jouw naam. In het geval je toch een hypotheek van €250.000 voor het huis neemt, heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Je kunt de eigenwoningreserve ook anders besteden

Je kunt (een deel van) de overwaarde ook gebruiken voor het verbouwen van je nieuwe woning. Op deze manier kun je de nieuwe woning gelijk volledig naar wens maken. Overleg ook in dit geval met de hypotheekadviseur wat de voorwaarden en de beperkingen zijn om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Heb je plannen om jouw huis te verkopen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende waarde-indicatie. Wetende wat je huis ongeveer op gaat leveren, geeft jou inzicht in wat je kunt besteden aan de volgende koopwoning.
Het is op ook een goed idee om snel met je hypotheekadviseur in gesprek te gaan. Die kan je alle ins en outs vertellen.

Vanaf 1 februari verplicht verduurzamen

Ben je van plan te gaan verbouwen? Dan kan het zijn dat je wordt verplicht maatregelen te treffen om je woning te verduurzamen. Vanaf 1 februari geldt een nieuwe wet die zegt dat je bij een grote verbouwing je woning direct moet verduurzamen.

Het treffen van maatregelen om je woning te verduurzamen wordt steeds populairder. Echter is nog niet iedereen bereid om te investeren in dergelijke verbeteringen van de woning. Soms wil je wel, maar denk je er gewoon niet aan.

Ingrijpende verbouwing

Vanaf 1 februari is het daarom verplicht om bij een ingrijpende verbouwing een minimale hoeveelheid aan duurzame energie op te wekken. Onder een ingrijpende verbouwing wordt verstaan dat je minimaal 25 procent van je woning, vernieuwt of verbouwt, waarbij je vaak ook tijdelijk niet in de woning kunt wonen. Een nieuwe keuken of een aanbouw valt niet direct onder de ingrijpende verbouwing.

En waarom zou je het ook niet verplichten? Met het verduurzamen van je woning help je naast het milieu ook – helemaal met de torenhoge energiekosten van vandaag – je eigen portemonnee een handje. Je verhoogt daarnaast het woonplezier en de waarde van je woning.

Hybride waterpomp

Het plaatsen van een hybride warmtepomp is een populaire manier van verduurzaming onder de woningbezitters in Nederland. Met een hybride warmtepomp verwarm je het grootste deel van het jaar je hele woning door de warmte uit de buitenlucht te halen. Je cv-ketel slaat alleen nog aan als het heel erg koud is buiten en voor het verwarmen van je tapwater.

Zonnepanelen

Ook het plaatsen van zonnepanelen, waarbij de salderingsregeling met een jaar verlengd wordt, en het isoleren van glas, vloeren, muren en daken is populair. Zowel je gas- als je energierekening daalt aanzienlijk met deze vormen van verduurzaming. En als je toch bezig bent met verbouwen, dan is het een kleine moeite je woning te verduurzamen waar mogelijk.

Subsidie

Wist je trouwens dat er per 1 januari 2022 nieuwe regels zijn omtrent de subsidie op het verduurzamen van je woning? Voor het treffen van isolatiemaatregelen of bijvoorbeeld het plaatsen van een warmteboiler stijgt de subsidie van 20 naar 30 procent op de gemiddelde totale investeringskosten. Je kunt hiervan gebruik maken op het moment dat je twee of meer energiebesparende maatregelen treft. Dat maakt het nog meer de moeite waard.

Met het verplichten van energiebesparende maatregelen bij een ingrijpende verbouwing voldoet Nederland aan de Europese richtlijnen op het gebied van verduurzamen.